Kategorie

Regulamin

 

1.Informacje ogólne: 


 - właścicielem Sklepu Internetowego (e-caprese.pl, e-caprese.de oraz e-caprese.com) „Caprese” zwanego dalej Sklepem jest Caprese Dorota Szambelan z siedzibą w Polsce w Przygodzicach, ulica Kasztanowa 82; NIP PL622-254-67-17, REGON 301500669,

- Korzystając ze strony „Caprese” i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu,

- Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie „Caprese” w momencie składania zamówienia,

 - "Caprese" jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z klientem i figuruje na fakturze VAT lub paragonie jako sprzedawca zamówionych produktów; klient otrzymuje wraz z dostawą Produktu paragon lub fakturę, o chęci otrzymania faktury proszę poinformować w zamówieniu; 

 - Produkty to wszelkie towary i usługi, które klient może nabyć w Sklepie Internetowym „Caprese”; wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są najwyższej jakości i posiadają wymagane polskim prawem atesty; 

- warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy, które znajdują się w koszyku przed finalnym zaakceptowaniem zamówienia.

 - zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie;

 - poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia; dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu „Caprese” w celach promocyjno-reklamowych, w celach realizowania zamówienia (wypisania faktury, paragonu oraz etykiety przesyłki u wybranego operatora pocztowego). Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania; 


2.Oferta i składanie zamówień. 

 - oferta Sklepu jest ważna na terenie Polski; istnieje możliwość wysyłki do innego kraju po złożeniu wcześniejszego zapytania.
 
 - ilość produktów oferowana przez Sklep zmienia się i podlega stałym aktualizacjom; 

 - zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń; 

 - warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i wysłanie go do Sklepu; 

 - po złożeniu zamówienia klient jest informowany o produktach ,które zamówił i otrzyma informację na e-mail gdy zamówionych produktów aktualnie nie ma na magazynie; Klient musi potwierdzić zamówienie odpowiadając na e-mail o złożonym zamówieniu. Do czasu potwierdzenia zamówienie nie będzie realizowane

 - w przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą telefoniczną lub elektronicznie; 

 - Klient jest zobowiązany do podania aktualnego telefonu kontaktowego lub adresu e-mail, pod którym można potwierdzić zamówienie. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych Sklep nie otrzyma potwierdzenia zamówienia, zostaje ono anulowane. 

 - nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane; 

 - każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do 2-5 dni roboczych od daty jego złożenia; 

 - w okresie świątecznym termin realizacji może być przedłużony do 3-7 dni roboczych; 

 - odbiór osobisty możliwy w sklepie:
 „Caprese” ul. Kasztanowa 82, w Przygodzicach (63-421) od 10.00 do 16.00 w dni powszednie oraz od 10.00 do 14.00 w soboty; po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu odbioru.
  

3.Dostawa i formy płatności: 

 - decyzje o formie płatności i dostawy podejmuje Klient w momencie składania zamówienia,

 - zamówione w ramach Sklepu produkty są dostarczane na adres podany w zamówieniu; 

 - formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru towaru, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę; 

 - zapłata za zamówiony towar realizowana jest gotówką w chwili dostawy, lub w przypadku płatności przelewem zapłata musi nastąpić przed wysłaniem towaru do Klienta; 

- opłata za wybraną formę dostawy – wykazana jest w momencie składania zamówienia, przed finalnym potwierdzeniem,

  - jeżeli towar nie zostanie opłacony w przeciągu 5 dni roboczych, bądź nie zostanie odebrany w przeciągu 5 dni roboczych zamówienie jest anulowane;

4.  Zwroty towarów. Odstąpienie od umowy. 

 

1) odstąpienie od umowy

 

Klient może w ciągu 14 dni od przesłania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn; Informację o odstąpieniu od umowy prosimy wysłać na adres e-mail: shop@e-caprese.com lub złożyć telefonicznie (także SMS) na numer: (0048) 602551412. Ważne jest by poinformować nas o odstąpieniu w przeciągu 14 od otrzymania produktu.

Produkt należy odesłać do Sklepu w stanie nienaruszonym. Adres do wysyłki:

Caprese Dorota Szambelan
ul. Kasztanowa 82
63-421 Przygodzice
Polska
tel. 602551412 

Poprosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail przed nadaniem przesyłki zwrotnej. Jest to niezwykle istotne by przed zwrotem ustalić i potwierdzić metodę zwrotu – włącznie z kosztami. Jeżeli Klient nie skontaktuje się przed wysyłką ze Sprzedającym, Caprese nie będzie zwracało kosztów przesyłki.
 

2) Zwrot towarów


 - Sklep uwzględnia reklamacje w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do Sklepu. W przypadku uznanej reklamacji koszty wysyłki zostaną zwrócone. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych Produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu; 

 - Po dokonaniu płatności Klient ma prawo, w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę, sprawdzić zawartość przesyłki; 

 - reklamacje składane są w sklepie „Caprese” w Przygodzicach 63-421,ul. Kasztanowa 82, w godzinach pracy sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 602-55-14-12. Reklamacje można również złożyć poprzez adres e-mail: shop@e-caprese.com - prosimy o przesłanie dokładnego opisu reklamacji oraz zdjęcia. (Zdjęcie można również przesłać poprzez SMS - tel. 0048 602551412)

Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma taką samą metodą, która była wybrana podczas składania zmówienia. W wyjątkowych przypadkach możemy kontaktować się w celu podania konta do zwrotu (np. gdy Klient wybrał wcześniej metodę płatności przy odbiorze / za pobraniem)
 
 
Adres do zwrotów:

Caprese Dorota Szambelan
ul. Kasztanowa 82
63-421 Przygodzice
Polska
tel. 602-55-14-12

5 . Postanowienia końcowe:

 - Ceny wyświetlane na stronie „Caprese” zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.

 - niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem zakupów. 

 - opinie i pytania dotyczące naszej pracy prosimy kierować na adres mailowy shop@e-caprese.com

- konto bankowe: 

Caprese Dorota Szambelan

Kasztanowa 82

63-421 Przygodzice


Santander Bank Polska 

PL33 1090 1160 0000 0001 4409 2323 (konto w PLN)

PL91 1090 1160 0000 0001 4409 2346 (konto w EUR)

 

-W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej.