Kategorie

Regulamin

1.Informacje ogólne: 


 - właścicielem Sklepu Internetowego  „Caprese” zwanego dalej Sklepem jest spółka cywilna „e-zabawka” Alicja Płóciennik, Dorota Szambelan z siedzibą w Poznaniu, ulica Podgórna 4; NIP spółki PL778-147-35-46, REGON 301498033,

 - "e-zabawka" jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z klientem i figuruje na fakturze VAT lub paragonie jako sprzedawca zamówionych produktów; klient otrzymuje wraz z dostawą Produktu paragon lub faktuę, o chęci otrzymania faktury proszę poinformować w zamówieniu; 

 - Produkty to wszelkie towary i usługi, które klient może nabyć w Sklepie Internetowym www.e-caprese.pl ; wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są najwyższej jakości i posiadają wymagane polskim prawem atesty; 

- warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy; 

 - zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie; osoby które nie są pełnoletnie, a ukończyły lat 13, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów; 

 - poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia; zgodnie z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu w celach promocyjno-reklamowych; zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania; 


2.Oferta i składanie zamówień. 

 - oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski; 

 - ilość produktów oferowana przez Sklep zmienia się i podlega stałym aktualizacjom; 

 - zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń; 

 - warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i wysłanie go do Sklepu; 

 - po złożeniu zamówienia klient jest informowany o produktach ,które zamówił i otrzyma informację na e-mail gdy zamówionych produktów aktualnie nie ma na magazynie; Klient musi potwierdzić zamówienie odpowiadając na e-mail o złożonym zamówieniu. Do czasu potwierdzenia zamówienie nie będzie realizowane

 - w przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą telefoniczną lub elektronicznie; 

 - Klient jest zobowiązany do podania aktualnego telefonu kontaktowego lub adresu e-mail, pod którym można potwierdzić zamówienie. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych Sklep nie otrzyma potwierdzenia zamówienia, zostaje ono anulowane. 

 - nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane; 

 - każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do 2-5 dni roboczych od daty jego złożenia; 

 - w okresie świątecznym termin realizacji może być przedłużony do 3-7 dni roboczych; 

 - odbiór osobisty możliwy w sklepach:
 „Caprese” ul. Kolejowa 6, w Ostrowie Wielkopolskim od 10.00 do 18.00 w dni powszednie oraz od 10.00 do 14.00 w soboty;

  

3.Dostawa i formy płatności: 

 - decyzje o formie płatności i dostawy podejmuje Klient w momencie składania zamówienia, przy czym wybierając formę płatności "płatne przelewem" rozumie się płatność przed realizacją dostawy; 

 - Klient, wybierając dostawę i formę płatności w zamówieniu w końcowej części zamówienia nie może już zmieniać formy płatności (np. "płacę za zaliczeniem pocztowym"), powinien zaakceptować płatność zgodną z wcześniej wybraną formą zapłaty ( w tym przypadku nadusza przycisk "płacę przelewem"). 

 - Jeżeli jednak Klient się pomyli ,zostanie on poinformowany o tym drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ustalenia formy płatności, do czasu wyjaśnienia zamówienie nie będzie realizowane; 

 - zamówione w ramach Sklepu produkty są dostarczane na adres podany w zamówieniu; 

 - formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru towaru, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę; 

 - zapłata za zamówiony towar realizowana jest gotówką w chwili dostawy, lub w przypadku płatności przelewem zapłata musi nastąpić przed wysłaniem towaru do Klienta; 

 - towar wysyłany jest kurierem lub poprzez Pocztę Polską; koszt przesyłki przy płatności przelewem wynosi 20,00 zł a przy pobraniu 25,00 zł. Gratisowa przesyłka od kwoty zamówienia 1000,00 zł.

  - jeżeli towar nie zostanie opłacony w przeciągu 5 dni roboczych, bądź nie zostanie odebrany w przeciągu 5 dni roboczych zamówienie jest anulowane;

4. Gwarancja. Zwroty towarów. Odstąpienie od umowy. 

 - Sklep uwzględnia reklamacje w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do Sklepu. W przypadku uznanej reklamacji koszty wysyłki zostaną zwrócone. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych Produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu; 

 - Po dokonaniu płatności Klient ma prawo ,w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę, sprawdzić zawartość przesyłki; 

 - reklamacje składane są w sklepie „Caprese” w Ostrowie Wielkopolskim 63-400,ul. Kolejowa 6, w godzinach pracy sklepu.

- pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma na wskazane konto. 

 - Klient może w ciągu 14 dni od przesłania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn; W takim przypadku należy Produkt odesłać do Sklepu w stanie nienaruszonym. 
 
Adres do zwrotów:

Sklep Caprese
ul. Kolejowa 6
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 602-55-14-125. Postanowienia końcowe: 


 - ceny Produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT; 

 - niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem zakupów. 

 - opinie i pytania dotyczące naszej pracy prosimy kierować na adres mailowy sklep@e-caprese.pl 

 - konto bankowe: 


e-zabawka s.c.

Alicja Płóciennik, Dorota Szambelan
ul. Podgórna 4 
61-829 Poznań 
Alior Bank

64 2490 0005 0000 4600 3906 4084

 

-W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .